Warta – nowy moduł w agenci ubezpieczeniowej 21

Przygotowujemy się do szkolenia z obsługi nowego modułu w systemie Warty.

Proszę o zgłaszanie się chętnych.

Termin zostanie podany, po zebraniu się grupy.

Szkolenie będzie w Rzeszowie.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt.