Firma

Ubezpieczenie firmy Rzeszów

Ubezpieczenie firmy Rzeszów

Nasze zasady:

 • rozmawiamy z naszymi klientami,
 • zawsze sprawdzamy ofertę kilku towarzystw ubezpieczeniowych,
 • przedstawimy kilka możliwych opcji,
 • doradzimy korzystny wariant,

Oferujemy kilkanaście różnych opcji ubezpieczenia firmy:

 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie mienia od wandalizmu
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenie działalności gospodarczej lub użytkowania mienia
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lu pęknięcia
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Przykłady:

 • ubezpieczenie hotelu – w tamtym roku polisa była za 5 300pln. U nas 3 500pln
 • ubezpieczenie zakładu kosmetycznego – na poprzedniej polis było 980pln. Nasza propozycja to 700pln.