Emerytura

Mamy w swojej ofercie produkty, który zapewniają odkładanie pieniędzy na swoją emeryturę. Ubezpieczony pobiera świadczenie emerytalne dopóki żyje.  Ponadto, emerytura może zostać wypłacona spadkobiercom (wskazanym w polisie) przez tyle lat,  ile zabrakło ubezpieczonemu do 80 roku życia.

Inny produkt pozwala na lokowanie pieniędzy i samodzielne zarządzanie nimi zgodnie ze spadkami i wzrostem na giełdzie. Daje do dyspozycji ponad 80 różnych sposobów inwestowania zgromadzonych pieniędzy (złoto, ropa, rynki rozwijające się, obligacje rządowe). Można także powierzyć zarządzanie swoimi pieniędzy specjalistom.

 Na co warto zwrócić uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia:

  • opłata za prowadzenie ubezpieczenia,
  • minimalny okres gromadzenia środków,
  • łatwość zmiany modelu według którego specjaliści za nas inwestują pieniądze (agresywny, gdy giełda idzie w górę, zachowawczy – gdy na giełdzie są spadki)