Auto

Odpowiedzialność Cywilna kierowcy – jest to obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w czasie trwania umowy wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu na terytorium Państw należących do UE.

Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierującego przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonym osobom trzecim. Zakład ubezpieczeń wypłaca za posiadacza pojazdu odszkodowanie na rzecz poszkodowanego.

AutoCasco -jest to ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od skutków uszkodzeń wszelkiego rodzaju, jak i również zniszczeń oraz kradzieży. Na co warto zwrócić uwagę kupując AC :

-na wartość samochodu wpisaną we wniosek. Jeżeli zaniżymy wartość otrzymamy mniejszą kwotę do zapłaty. Ale w razie szkody ubezpieczyciel wypłaci mniejsze odszkodowanie.

-na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela – warto zwrócić za jakie szkody/zdarzenia nie zostaną pokryte koszty

– udział własny – jak część kwoty z powstałej szkody będzie musiała zostać pokryta przez właściciela ubezpieczenia