Polityka prywatności

Polityka prywatności

MultiUbezpieczenia.pl szanuje dane osobowe swoich użytkowników, którzy bezpłatnie zarejestrowali się w serwisie. Polityka prywatności, która znajduje się poniżej, zawiera noty o prawach autorskich oraz zastrzeżenia prawne, a także wyjaśnienie problemu danych osobowych.

1. Serwis MultiUbezpieczenia.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) użytkowników / czytelników serwisu i wszystkich „podserwisów”.

2. Serwis MultiUbezpieczenia.pl posiada bazę informacji o swoich użytkownikach. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do procesów rejestracyjnych w korzystaniu z serwisu. Z reguły są to imiona i nazwiska użytkowników i wymagany aktualny adres e-mail.

3. Serwis MultiUbezpieczenia.pl daje możliwość modyfikacji czy całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych (jeżeli użytkownik chciałby zreygnować / usunąć swoje dane udostępniamy adres: Dominik@MultiUbezpieczenia.pl celem kontaktu w tej sprawie).

4. wyłączony

5. Serwis MultiUbezpieczenia.pl zastrzega sobie prawo do niezapowiedzianych i niecyklicznych wysyłek wiadomości osobom, które udostępniły nam swoje dane osobowe (adres e-mail). Informacje wysyłane naszym użytkownikom / osobom, które udostępniły nam swoje dane osobowe, będą dotyczyć zakresu tematycznego udostępnianego na stronach MultiUbezpieczenia.pl.

6. Zawarte w całym serwisie MultiUbezpieczenia.pl materiały nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach WWW. Są to publikacje stworzone przez redakcję, lub inne osoby z redakcją współpracujące, a więc chronione prawem autorskim i ich używanie jest łamaniem prawa polskiego. Wyjątek stanowi sytuacja wydania pisemnej zgody przez serwis MultiUbezpieczenia.pl użytkownikowi, który zwróci się do serwisu o taką zgodę. Inną sytuacją jest natomiast dodanie materiałów z serwisu MultiUbezpieczenia.pl i użycie linku zwrotnego do serwisu MultiUbezpieczenia.pl

7. Serwis MultiUbezpieczenia.pl nie bierze odpowiedzialności za komentarze czytelników, oraz teksty artykułów nadesłane przez osoby współpracujące. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów. Serwis służy jednak pomocą, o ile to możliwe, w nawiązaniu kontaktu z autorem materiału.

8. MultiUbezpieczenia.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności za wyjątkiem punktu traktującego o ochronie danych osobowych, który nie będzie podlegał zmianom. Jedyny przypadek naniesienia zmian w punkcie o ochronie danych osobowych wią, wiąże się z możliwymi zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych. Obecnie obowiązującym prawem jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)